Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu (2020) – We Bare Bears: The Movie

Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu (2020) – We Bare Bears: The Movie kể các câu chuyện về những tình huống bất ngờ trong cuộc sống của ba anh em nhà gấu: Gấu xám, Gấu trúc và Gấu trắng.