Chương Trình Thường Nhật (2016) – Regular Show

Những cuộc phiêu lưu siêu thực hàng ngày của bộ đôi chim giẻ cùi xanh và gấu trúc cố gắng giải quyết những công việc trần tục của họ với tư cách là người trông coi sân vườn tại công viên địa phương.