Chút Nắng Ấm Mỗi Ngày (2023) – Daily Dose of Sunshine (정신병동에도 아침이 와요)

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống trong một bệnh viện tâm thần, nơi mà các nhân vật chính, bao gồm bác sĩ, y tá và bệnh nhân, phải đối mặt với những thách thức và khó khăn riêng của họ.