Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ (2016) – The BFG

Một cô bé mồ côi kết bạn với một người khổng lồ nhân từ, người đã đưa cô đến Đất nước khổng lồ, nơi họ cố gắng ngăn chặn những người khổng lồ ăn thịt người đang xâm chiếm thế giới loài người.

Xem Online