Chuyện Người Hầu Gái (2017) – The Handmaids Tale

“Chuyện Người Hầu Gái” là bức tranh rùng rợn về một tương lai đen tối, nơi một chế độ tư bản tôn giáo kiểm soát nước Mỹ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT