Chuyện Tào Lao (1994) – Pulp Fiction

Cuộc sống của hai tay sát thủ, một võ sĩ quyền anh, một tay xã hội đen và vợ của anh ta, và một cặp cướp quán ăn đan xen trong bốn câu chuyện về bạo lực và cứu chuộc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT