Chuyến Tàu Băng Giá (2021) – Snowpiercer

Trái Đất đã đóng băng. Những người sống sót cuối cùng phải ở trên 1 con tàu khổng lồ chạy quanh thế giới, chật vật để cùng tồn tại trong sự cân bằng mong manh trên tàu.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT