Chuyện Thần Tiên Ở New York 2 (2022) – Disenchanted

Mười lăm năm sau hạnh phúc mãi mãi về sau, Giselle đặt câu hỏi về hạnh phúc của mình, vô tình làm đảo lộn cuộc sống của những người ở thế giới thực và Andalasia trong quá trình này.