Clock (2023)

Bộ phim kể về nỗ lực tuyệt vọng của một người phụ nữ để sửa chữa chiếc đồng hồ sinh học bị hỏng của mình.