Cô Bé Thần Đồng (2017) – Gifted

Một thần đồng phải lựa chọn trong cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng giữa người bác tốt bụng nuôi cô từ bé và 1 người bà muốn phát triển tài năng của cô.