Cô Gái Từ Quá Khứ (2022) – Girl From The Past

“Cô gái từ quá khứ” có sự thay đổi trong việc xây dựng kịch bản, dẫn dắt câu chuyện. Song, đạo diễn chưa thành công khi vừa muốn chuyển hướng vừa muốn tạo ra “vũ trụ” riêng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT