Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (2023) – Strong Girl Nam-Soon (Strong Woman Kang Nam-Soon / Himssenyeoja Kangnamsoon / 힘쎈여자 강남순)

Được ban cho sức mạnh siêu phàm, người phụ nữ trẻ nọ trở về Hàn Quốc để tìm gia đình ruột nhưng lại vướng vào vụ án ma túy có thể thử thách sức mạnh của cô.