Cơn Mưa Chết Chóc (2020) – The Rain

Sáu năm sau khi bị virus trong nước mưa xóa sổ gần như toàn bộ dân số Scandinavia, 2 chị em đã gia nhập nhóm người còn sống sót để tìm kiếm sự an toàn và cả sự thật.