Con Nhà Siêu Giàu Châu Á (2018) – Crazy Rich Asians

Khi cùng bạn trai trở về quê nhà ở Singapore, Rachel Chu vừa khám phá ra sự giàu có đầy xa hoa của gia đình anh, vừa phải tìm cách ứng phó với sự phản đối của mẹ anh.