Cơn Sốt Thú Bông Beanie (2023) – The Beanie Bubble

Ty Warner là một người bán đồ chơi thất vọng cho đến khi sự hợp tác của anh ấy với ba người phụ nữ đã phát triển ý tưởng của anh ấy thành cơn sốt đồ chơi lớn nhất trong lịch sử.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT