Công Lý Báo Thù (2009) – Law Abiding Citizen

Một người đàn ông mất tất cả trong một đêm kinh hoàng, đứng lên chống lại hệ thống pháp luật mục ruỗng để đòi lại công lý cho gia đình mình.