Cù Lao Xác Sống (2022) – Lost In Mekong Delta

Bộ phim xoay quanh hành trình của một nhóm người cùng nhau sinh tồn và cố gắng thoát khỏi sự truy đổi của xác sống để đến chuyến phà cuối cùng ở một cù lao, hạ lưu sông Mê Kông khi đại dịch xác sống diễn ra tại đây.