Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần (2010) – Clash of the Titans

Perseus, một á thần và là con trai của thần Zeus, chiến đấu với tay sai của Hades và Underworld để ngăn chặn chúng chinh phục Olympus và Trái đất.

Xem Online