Cuộc Chiến Luân Hồi (2014) – Edge of Tomorrow – Live Die Repeat

Một người lính chiến đấu với người ngoài hành tinh được hồi tưởng lại cùng một ngày, ngày bắt đầu lại mỗi khi anh ta chết.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT