Cuộc Chiến Luân Hồi (2014) – Edge of Tomorrow – Live Die Repeat

Một người lính chiến đấu với người ngoài hành tinh được hồi tưởng lại cùng một ngày, ngày bắt đầu lại mỗi khi anh ta chết.