Cuộc Chiến Zombie (2018) – Z Nation

Một nhóm người lao vào nhiệm vụ nguy hiểm xuyên quốc gia nhằm vận chuyển 1 người đã vượt qua virus xác sống đáng sợ, hy vọng anh ta nắm giữ chìa khóa của vaccine.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT