Cuộc Đời Của David Gale (2003) – The Life of David Gale

Khi 1 giáo sư ở Texas kiêm người ủng hộ việc bãi bỏ án tử bị buộc tội oan, cuối cùng anh lại trở thành tội nhân chịu án tử.