Cuộc Gọi (2020) – The Call

Kết nối qua điện thoại ở cùng 1 căn nhà nhưng cách nhau 20 năm, kẻ sát nhân hàng loạt đe dọa quá khứ – và tính mạng – của 1 phụ nữ khác để thay đổi số phận bản thân.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT