Cuộc Phiêu Lưu Trên Đường Rộng của Blue (2022) – Blue’s Big City Adventure

Josh và Blue đến Thành phố New York để thử vai cho một vở nhạc kịch lớn ở Broadway.