Cuộc Sống Tươi Đẹp (1946) – It’s a Wonderful Life

Một thiên thần được gửi đến từ Thiên đường để giúp đỡ một doanh nhân đang tuyệt vọng bằng cách cho anh ta thấy cuộc sống sẽ như thế nào nếu anh ta chưa bao giờ tồn tại.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT