Cuộc Trỗi Dậy (2022) – RRR (Rise Roar Revolt)

Một câu chuyện hư cấu về hai nhà cách mạng huyền thoại và hành trình xa nhà của họ trước khi họ bắt đầu chiến đấu cho đất nước của họ vào những năm 1920.

Xem Online