Cười (2022) – Smile

Khi một nỗi kinh hoàng bao trùm bắt đầu chiếm lấy cuộc sống của cô, Rose phải đối mặt với quá khứ rắc rối của mình để tồn tại và thoát khỏi thực tại mới kinh hoàng của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Danh mục: , , Từ khóa: