Cuốn Sổ Thiên Mệnh (2006) – Death Note

Có cuốn sổ cho phép Kira giết người, Light dùng quyền năng mới phát hiện để tự thực thi công lý trong khi trốn tránh thám tử L nổi tiếng thế giới.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT