Cuốn Sổ Tử Thần (2006) – Death Note

Khi 1 học sinh trung học Nhật Bản sở hữu 1 cuốn sổ tay thần bí, cậu nhận thấy mình có khả năng giết bất cứ kỳ ai chỉ bằng cách viết tên người đó vào cuốn sổ.