Cuốn Sổ Tử Thần (2006) – Death Note

Khi 1 học sinh trung học Nhật Bản sở hữu 1 cuốn sổ tay thần bí, cậu nhận thấy mình có khả năng giết bất cứ kỳ ai chỉ bằng cách viết tên người đó vào cuốn sổ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT