Cuồng Phong Thịnh Nộ (2014) – Into the Storm

Những người theo dõi bão, những người tìm kiếm cảm giác mạnh và những người dân thị trấn hàng ngày ghi lại sự tấn công dữ dội chưa từng thấy của những cơn lốc xoáy đổ bộ xuống thị trấn Silverton.