Cướp Biển Vùng Caribê: Chiếc Rương Tử Thần (2006) – Pirates of the Caribbean 2: Dead Man’s Chest

Jack Sparrow chạy đua để giành lại trái tim của Davy Jones để tránh làm nô lệ linh hồn của anh ta cho sự phục vụ của Jones, trong khi những người bạn và kẻ thù khác cũng tìm kiếm trái tim cho kế hoạch của riêng họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT