Đặc Vụ Cắt Tóc (2008) – You Don’t Mess with the Zohan

Một người lính thuộc lực lượng đặc biệt của Israel đã giả chết để có thể tái xuất ở thành phố New York với tư cách là một nhà tạo mẫu tóc.