Đại Ca Đi Học (2024) – High School Return of a Gangster (조폭인 내가 고등학생이 되었습니다)

Một tay giang hồ lão luyện nhập hồn vào nam sinh trung học, vừa đi học vừa trừng trị kẻ xấu.

Danh mục: , Từ khóa: