Đại Chiến Hai Thế Giới (2016) – Warcraft

Khi một bầy Orc xâm chiếm hành tinh Azeroth bằng cách sử dụng một cổng ma thuật, một số anh hùng loài người và loài Orc bất đồng chính kiến phải cố gắng ngăn chặn tội ác thực sự đằng sau cuộc chiến này.