Đại Dịch Cúm (2013) – The Flu

Khi ngày càng có nhiều người chết vì 1 căn bệnh hô hấp lây qua đường không khí ở 1 khu ngoại ô Hàn Quốc, cả khu vực bị cách ly và hỗn loạn bao trùm.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT