Đại Gia Gatsby (2013) – The Great Gatsby

Cuộc đời của nhà triệu phú Jay Gatsby thông qua lời kể của Nick Carraway, hàng xóm của Gatsby trong cuốn tự truyện Roaring Twenties của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT