Đại Suy Thoái (2015) – The Big Short

Phim dựa trên cuốn sách cùng tên năm 2010 của Michael Lewis, kể về câu chuyện của một nhóm nhà đầu tư đã dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT