Đại Thiên Bồng (2020) – Marshal Tian Peng (The Pig King)

Theo chân Thiên Bồng Nguyên Soái, người bị đày xuống trần gian và biến thành Trư Bát Giới, vượt qua nhiều thử thách để chuộc lại lỗi lầm và khôi phục danh dự trong hành trình đầy hành động và hài hước.