Đằng Sau Mỗi Ngôi Sao (2022) – Behind Every Star (Surviving as a Celebrity Manager / Yeonein Managerro Salanamgi / 연예인 매니저로 살아남기)

Các quản lý ở một công ty quản lý nhân tài ứng phó với những cá tính mạnh và chuyện chốn văn phòng trong khi làm vui lòng khách hàng là người nổi tiếng và giúp họ tỏa sáng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT