Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online

Một chuyên gia về trò chơi điện tử tạo ra 1 công nghệ mới cho phép người chơi điều khiển nhân vật ảo bằng ý thức của họ. Tuy nhiên, rắc rối đáng sợ lại phát sinh.