Đảo Vô Hình (2005) – The Island

Bản sao vô tính trốn thoát khỏi hòn đảo bí ẩn, khám phá ra sự thật kinh hoàng và chiến đấu để giành lại tự do.