Đất Rừng Phương Nam (2023) – Song of The South

An tìm được cha của mình, nhưng cha cậu đã hy sinh trong cuộc chiến chống Pháp. An tiếp tục cuộc sống phiêu lưu của mình, cùng với những người bạn đồng hành.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT