Dấu Vết Cuối Cùng (2022) – The Last Mark

Là một sát thủ già nua và ghê tởm bản thân, Keele được giao nhiệm vụ giết một nhân chứng có thể liên kết anh ta và đối tác tâm thần của anh ta, Palmer, với một vụ giết người gần đây.