Đế Vương Atlantis (2018) – Aquaman

Siêu anh hùng DC lưỡng cư Arthur Curry khám phá ý nghĩa của việc trở thành Aquaman khi phải ngăn nhà vua Atlantis khơi mào chiến tranh với thế giới trên mặt đất.