Deadpool 2 (2018)

Lính đánh thuê dị nhân lắm mồm Wade Wilson (hay còn gọi là Deadpool) tập hợp một nhóm gồm những kẻ bất hảo đột biến để bảo vệ một cậu bé có khả năng siêu nhiên khỏi tên người máy du hành thời gian tàn bạo Cable.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT