Di sản của Bourne (2012) – The Bourne Legacy

Một sự mở rộng của vũ trụ từ tiểu thuyết của Robert Ludlum, tập trung vào một anh hùng mới có tiền cược đã được kích hoạt bởi các sự kiện của ba phần phim trước.