Địch Nhân Kiệt: Mượn Xác Trả Hồn (2022) – Detective Dee and Resurrection from the Dead

Trước sự việc này, Định Nhân Kiệt nhận lệnh điều tra. Đối mặt với sự kháng cự nặng nề và những âm mưu đánh trả, Định Nhân Kiệt đã liên thủ với đã Tống Tiểu Bạch một chàng trai giống hệt mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT