Diệp Vấn 2 (2010) – Ip Man 2: Legend of the Grandmaster (葉問2:宗師傳奇 / Yip Man 2)

Vừa đến Hồng Kông, võ sư Diệp Vấn kiên trì và đáp trả sự phản đối của các đối thủ với môn Vịnh Xuân Quyền mà ông dạy.