Điệp viên ẩn danh (2019) – Spies in Disguise

Sterling trở lại với H.T.U.V. trụ sở để đối đầu với Walter Beckett, một nhà khoa học trẻ tuổi MIT tốt nghiệp và bị ruồng bỏ, vì đã trang bị vũ khí không gây chết người vào bộ đồ của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT