Điệp Vụ Cảm Tử (2021) – The Suicide Squad

Điệp Vụ Cảm Tử (2021) – The Suicide Squad là bộ phim siêu anh hùng của Mỹ dựa trên biệt đội cùng tên của hãng DC Comics.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT