Điệu Cha Cha Cha Làng Biển (2021) – Hometown Cha Cha Cha

Một nha sĩ từ thành phố lớn về ngôi làng ven biển đầy tình thương mở phòng khám. Nơi đây cũng có 1 anh chàng đa năng mà trên mọi phương diện đều đối lập với cô.